เรื่องเด่น ธันวาคม 2558 : ว่าด้วยเรื่อง "อาหาร"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ในเดือนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "อาหาร" ในทุกแง่มุม อาทิเช่น

อาหารกับสุขภาพ,
อาหารกับการรักษาโรค, การทำอาหาร, อาหารแต่ละ

ประเทศ และอื่น ๆ มากมาย ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือ >>> คลิก

- บทความวารสาร >>> คลิก


 หัวเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง >>> คลิก 

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th