พรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับประชาชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2555). 
          พรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
          ฉบับประชาชน
.  กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผน
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


 (QK364 พ44 2555)
   
     หนังสือเล่มนี้แนะแนวคิดการป้องกันและบรรเท่ามลพิษด้วยการใช้ธรรมชาติสีเขียว ถือเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ หนังสือเรื่อง “พรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับประชาชน” ถือเป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับชุมชนที่สนใจ เพื่อให้ทราบถึงพรรณไม้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและระบบนเวศของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการป้องกันมลพิษทางอากาศ แต่ละพื้นที่เหมาะกับพรรณไม้ประเภทใด สามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ได้เลยค่ะ

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=366117
 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020