ดอกไม้ล้านนา ศรัทธาและความหมาย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สนั่น ธรรมธิ. (2561). ดอกไม้ล้านนา ศรัทธาและความหมาย.  เชียงใหม่ :
           บริษัทสุเทพการพิมพ์แอนด์มีเดีย.


 (QK364 ส36 2561)

   
ชาวล้านนามีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการใช้ดอกไม้ในหลายบทบาทและหน้าที่ และอยู่บนพื้นฐาน ความเชื่อ ความศรัทธา ที่เห็นกันอย่างชัดเจน เช่น การถวายหรือมอบดอกไม้เพื่อแสดงความเคารพรักและศรัทธา ชาวล้านนามีการใช้ดอกไม้ในเรื่องของความเชื่อต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ประจำวันเกิด ดอกไม้มงคลในเทศกาลต่าง ๆ ดอกไม้ที่ไม่ควรดมหรือเด็ด มีดอกไม้หลายชนิดที่ชาวล้านนาให้ความสำคัญ เช่น กาสะลอง เก็ดถะหวา แก้ว จำปา เป็นต้น ดอกไม้แต่ละชื่อมีความเชื่อ ความศรัทธาและความสำคัญอย่างไรบ้างนั้น สามารถติดตามอ่านได้จาก “ดอกไม้ล้านนา ศรัทธาและความหมาย

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=434374

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020