ลาน พืชพื้นเมืองของไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ลาน: พืชพื้นเมืองของไทย. (2561).  กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก
          และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยาน
          แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.


 (SB298 ล63 2561)

    หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ”ลาน” พืชพื้นเมืองของไทยชนิดหนึ่งที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะเมื่อมีอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป จะออกดอกและผลเพียงครั้งเดียวแล้วตาย หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการปลูก และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ต่อไป

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=432011

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020