หลักการผลิตผัก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). หลักการผลิตผัก.  สงขลา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.


 (SB323.T5 ค46 2559)

   
หนังสือตำราพื้นฐานเล่มนี้เหมาะสมทั้งสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผักหรือปลูกผักให้ความรู้ท้้งในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผัก การเลือกใช้พันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการปลูกผักไร้ดิน ตลอดจนเกี่ยวกับการตลาดพืชผัก   

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=409350

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020