เวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์. (2558). นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกง
           ลิงในประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ : กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม
           อนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.


 (SB432.7 น67 2559)

     
 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ธรรมชาติ และตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้แห้งในพิพิธภัณฑ์พืช ในลักษณะคำบรรยายพร้อมภาพประกอบ จากพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=419807

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020