พืชป่าสมุนไพร

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

มานพ ผู้พัฒน์. (2563). พืชป่าสมุนไพร.  กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์
           ป่าไม์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
           และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


 (QK99.T5 พ72 2563)

   
   หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรหายาก สมุนไพรพื้นบ้าน ตำรับยากว่า 200 ตำรับ จากหมอสมุนไพรพื้นบ้านเพียง 12 ท่าน จาก 6 จังหวัด รวบรวมพันธุกรรมพืชป่าสมุนไพรไว้ อีกทั้งมีป้ายชื่อสมุนไพรพร้อมกับการทำระบบฐานข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพียงสแกน QR Cord ที่ป้ายชื่อ ข้อมูลก็จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ มาให้

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 3

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=441665

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020