คู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอกปทุมมาและกระเจียว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร. (2562). คู่มือการ
          ผลิตและการตลาดไม้ดอกปทุมมาและกระเจียว
.  เชียงใหม่ : สำนักงาน
          เกษตรจังหวัดเชียงใหม่.


 (SB413.T9 ส63 2562)

     หนังสือเล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตปทุมมาให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและต่างประเทศได้รู้จักดอกปทุมมาเพิ่มมากขึ้นด้วย ยังมีการรวบรวมรายชื่อแหล่งผลิตและบริษัทผู้ส่งออกปทุมมา 

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=439656

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020