ประวัติศาสตร์และการเมือง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2560. อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง.             (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและ               มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 

(DS578 ช62 2560)

     หนังสือเล่มนี้ ในแง่ของอดีต "ก่อนสมัยใหม่" ที่น่าจะส่งผลพวงและผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน "อยุธยา" น่าจะเป็นอดีตที่หากจะไม่สำคัญที่สุด ก็น่าจะเป็นอดีตที่ทรงพลังอย่างมหาศาล กาลเวลาอันยาวนานกว่า 400 ปี ของอยุธยา วัฒนธรรมและค่านิยมที่ว่าด้วย "ระบบศักดินา”, "ลัทธิเจ้าขุนมูลนาย" กับความสัมพันธ์ที่มีต่อ "บ่าวไพร่ (และ/หรือทาส)" ตลอดจน "ระบบอุปถัมภ์" ระบบเศรษฐกิจในรูปของ "การเกณฑ์แรงงาน" หรือ "การเก็บส่วย" ดูจะเจริญเติบโต และลงรากฝังลึกในสังคมอยุธยาและส่งทอดมายังสมัยรัตนโกสินทร์อย่างน่าพิศวง อดีตของอยุธยายังคง "อยู่" กับเราและ "เล่น" กับเราเสมอมา แต่ก็
น่าพิศวงมากที่ "เรื่องราวเกี่ยวกับอดีต" หรือ "ประวัติศาสตร์" ที่เป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับอยุธยานั้น มีปริมาณน้อยนิดอย่างไม่น่าเชื่อ เรามี "ความไม่รู้" มากกว่า "ความรู้" และนี่ก็คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแม้จะน้อยนิดที่จะอุด "ช่องโหว่" และแก้ไขปัญหา "ความยากจน" ทางอดีตของเรา

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5  

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=422941

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020