กรุงศรีอยุธยาของเรา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศรีศักร วัลลิโภ. 2548. กรุงศรีอยุธยาของเรา. (พิมพ์ครั้งที่ 7).             กรุงเทพฯ: มติชน. 

(DS577 ศ46 2548)

 

หนังสือกรุงศรีอยุธยาของเราเล่มนี้  เรียบเรียงขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ซึ่งค้นพบใหม่อย่างกว้างขวาง ประกอบกับศึกษาค้นคว้าและตีความใหม่อย่างรัดกุม

  ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างปฏิหาริย์ โดยใช้อำนาจเนรมิตของเทพยดาแต่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้น สามารถเข้าไปอ่านตัวเล่มกันต่อได้เลย

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=288117

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020