ปิยมหาราช จอมกษัตริย์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อานนท์ จิตรประภาส, 2554. ปิยมหาราชจอมกษัตริย์. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.


 

(DS582 อ63 2554)

หนังสือเล่มนี้  นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย และพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 หนังสือเล่มนี้ได้รำลึก 101 ปีของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพียบพร้อมด้วยเนื้อหา ข้อมูลการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมไทยยุคเมื่อร้อยปีที่แล้ว สมบูรณ์ทั้งสาระแห่งอดีตที่ครบถ้วนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามหาราชหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=346079

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017