ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เชอะ, เออร์เนสต์ ซี.ที., 2557.  ประวัติศาสตร์สิงคโปร์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.


 

(DS609.5 ป46 2557)

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคประวัติศาสตร์เริ่มจากยุคแรกของดินแดนแห่งนี้ ผ่านยุคสมัยการปกครองของอังกฤษ ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการได้เป็นประเทศเอกราชในปี 1965 ส่วนที่สองเป็นการศึกษาด้านการเมืองและสังคม โดยเน้นเรื่องประชากร ชุมชนและครอบครัว การศึกษา สื่อสารมวลชน สุขภาวะและสวัสดิการ อัตลักษณ์แห่งชาติ

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=392102

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017