การปลูกยางพารา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง. (2545). การปลูกยางพารา. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
       กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักผู้อำนวยการ
กระทรวงเษตรและสหกรณ์.


(SB291.H4 ส63 2545)

      หนังสือเรื่อง การปลูกยางพารา เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เผยแพร่วิทยาการปลูกสร้างสวนยางพารา ตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งการแปรรูปยางพารา เหมาะกับเกษตรกร ประชาชน นักศึกษา และคนที่สนใจต้องการศึกษาหาความรู้ในด้านยางพารา โดยจะมีเนื้อหา ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา จนกระทั่งการแปรรูปผลผลิต

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=431848

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th