นิเวศเกษตรสวนยางพารา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ระวี เจียรวิภา (2564). นิเวศเกษตรสวนยางพารา. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.


(SB290.5.T5 ร65 2564)

 

    หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับระบบนิเวศเกษตรสวนยางพารา ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการผลิตยางพาราของไทย รวมถึงใช้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญ ที่จะนำไปพัฒนางานวิชาการด้านการจัดการยางพารา ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=448224

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th