การจัดการความรู้เรื่องการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมภาคใต้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สาระ บำรุงศรี และ เยาวนิจ กิตติธรกุล (2555). การจัดการความรู้เรื่องการจัดการสวนยางพาราแบบ
      วนเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมภาคใต้. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 


(SB290.5.T5 ส64 2555)

    หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ของบุคคลต้นแบบที่มีปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สุขุมลุ่มลึก ทำให้สวนยางพาราได้รับการเติมเต็มด้วยการสร้างสรรค์สวนยางพาราแบบวนเกษตร เพื่อจัดสมดุลให้กับพืชและสัตว์ รวมทั้งทรัพยากรดินและน้ำ ถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เจ้าของสวนยางพาราเชิงเดี่ยวหันกลับมาทบทวนวิธีคิด วิธีทำงาน และวิธีการใช้ชีวิตกันใหม่ ด้วยการนำเสนอรูปแบบการปลูกพืชร่วมยางพารา ซึ่งมีเทคนิคการปลูกที่หลายหลาย แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ มุ่งสู่วิถีแห่งความสุข สร้างสมดุลอย่างลงตัวระหว่างพื้นที่ทำกินกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เทียบเคียงหรือเลียนแบบธรรมชาติที่สรรค์สร้างขึ้นมา

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=378830

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th