วนเกษตรยางพารา: การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โชติ จงรึ่งโรจน์. (2563). วนเกษตรยางพารา: การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


(SB291.H4 ว69 2563)

 

     วนเกษตรยางพาราเป็นการปลูกพืชร่วมยางหรือเลี้ยงสัตว์ร่วมยางก็ได้ ซึ่งผู้เขียนรวบรวมองค์ความรู้จากเกษตรกรทีทำวนเกษตรยางพาราในหลากหลายพื้นที่ของภาคใต้ และยกตัวอย่างแปลวนเกษตรยางพาราที่ปฏิบัติดี เช่น แปลงสละอินโดร่วมยาง แปลงผักกูดร่วม ยาง แปลงเห็ดนางฟ้าร่วมยาง แปลงมังคุดร่วมยาง เป็นต้น

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=448307

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th