ระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วิทยา พรหมมี. (2563). ระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น.            บริษัทนิวธรรมดา การพิมพ์ (การยางแห่งประเทศไทย).


(SB290.5.T5 ว63 2563)

 

      การสร้างสวนยางแบบผสมผสานหรือเรียกว่าการสร้างสวนยางแบบวนเกษตร คือ การปลูกยางเป็นพืชหลักและมีการปลูกพืชชนิดอื่น เลี้ยงสัตว์ และทำประมงร่วมด้วย เนื้อหาในเล่มกล่าวถึง หลักการเลือกพิจารณาในการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน ประเภทของการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน ละประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=447089

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th