แนวทางสร้างความหลากหลายในสวนยางพารา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี. (2561). แนวทางสร้างความหลากหลายในสวนยางพารา. สถาบันการจัดการ          ระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 


(S494.5.S95 ป46 2561)

      หนังสือเล่มนี้แสดงความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา เพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกันทางอาหารในพื้นที่สวนยางพารา และมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็จะได้พืชวัตถุดิบอาหารและหากเหลือกินก็เอาไปขายก็มีรายได้เพิ่มจากพื้นที่สวนยางได้ ส่วนทางอ้อมนั้นเมื่อเอามากินก็จะมีผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=426217

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th