พฤติกรรมความเครียดในองค์การ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อรุณ รักธรรม. (2542). พฤติกรรมความเครียดในองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์.


(RA785 อ47 2542)

 

       ความเครียดมีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคน บางครั้งความเครียดส่งผลกระทบต่อการทำงาน ไม่ว่าจะงานมากหรืองานน้อยก็สามารถทำให้เกิดความเครียดได้ ยิ่งมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยข้องด้วยก็ยิ่งทำให้เกิดความเครีดในการทำงาน ทั้งนี้อาจส่งผลไปยังผู้ร่วมงานด้วย หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงพฤติกรรมความเครียดที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการองค์กร โดยจะพูดถึง ความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในการทำงานอย่างไร การจัดการแก้ปัญหาความเครียด รวมทั้งวิธีลดระดับความเครียด หากท่านผู้อ่านท่านใดที่กำลังมีความเครียด สามารถเปิดอ่านและศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ได้

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=385510

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th