คู่มือเภสัชกรครอบครัวและการเยี่ยมบ้าน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ธิดา นิงสานนท์. (2556). คู่มือเภสัชกรครอบครัวและการเยี่ยมบ้าน. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).


(RS78 ค74 2556)
 

       หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกับการเยี่ยมบ้านสำหรับเภสัชกร เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวในงานเยี่ยมบ้านสำหรับเภสัชกร ความรู้เกี่ยวกับการตรวจร่างกายเบื้องต้น การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความรู้ทางการพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเภสัชกรครอบครัว การกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับการเยี่ยมบ้านผู้ปวยโรคหลอดเลือดสมอง หลักการการค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยา การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการประเมินผื่นแผ้ยาผู้ป่วยที่บ้าน และอื่น ๆ ที่เภสัชกรใช้ในการปฏิบัติิงานได้ หรือทุกคนสามารถอ่านเพื่อเป็นความรู้เบื้องตื้นได้เช่นกันค่ะ

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=367475

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th