ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ: แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ณัชชาภัทร อมรกุล. (2563). ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ: แมนเดลา
       ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้
. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า.


(DT1974 ณ62 2563)


 

      เนลสัน แมนเดลา ประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของประเทศแอฟริการใต้ หนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ผู้เป็นตำนานของผู้คนในทุกยุค ทุกสมัย ผู้นำที่ต่อสู้มาตลอดชีวิตด้วยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ และความยุติธรรม ผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้กับผู้นำคนอื่น ๆ อะไรทำให้ผู้นำคนนี้ไม่เคยยอมให้ความเจ็บปวดและความชิงชังในอดีต เข้ามามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีงามและถูกต้องได้ ลองเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ดู แล้วจะรู้ว่าเนลสันสร้างความยิ่งใหญ่มาได้อย่างไร

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=447970

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th