สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาของกระทรวงมหาดไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาของกระทรวงมหาดไทย. อมรินทร์.


(JQ1745.A1 ส47 2535)


 

      หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เริ่มตั้งแต่เป็นปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รักษาประเทศไทยด้วยมหาดไทย วางรากฐานงานให้กระทรวงมหาดไทยและแก่งานการปกครอง จัดหน่วยงานการปกครองและบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ ปูพื้นฐานประชาธิปไตย และการสถาปนาระบบข้าราชการพลเรือนไทย

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=70433

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th