๒๐ คนไทยบุคคลสำคัญของโลก

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

พุทธสรณ์. (2553). ๒๐ คนไทยบุคคลสำคัญของโลก. เอพี ครีเอทีฟ.


(CT1546 ถ77 2553)


 

     เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ควรแก่อนุชนรุ่นหลังอ่าน ได้รวบรวมชีวประวัติและผลงานของคนไทยที่ได้รับการการเชิดชูเกียรติจาก UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลทุกระดับชั้น มีทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลทั่วไป ชาวไทยเราจึงต้องศึกษาหาความรู้ถึงชีวิตและงาน อุดมการณ์ ความคิด และปรัชญา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=352358

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th