เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เคลียร์, เจมส์.  (2563). Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น.                   (ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย, ผู้แปล).  ซีเอ็ดยูเคชั่น.


(BF335 ค74 2563)

 

      หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีระดับโลก มีผู้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 40 ภาษา เป็นหนังสือแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงนิสัยให้ดีขึ้น  เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ และมุ่งเน้นที่กระบวนการปฏิบัติมากกว่าการมุ่งเน้นที่เป้าหมายจะส่งผลให้เปลี่ยนแปลงนิสัยได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนแนะนำแนวคิดพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัย ประกอบด้วย กฎข้อที่ 1 ทำให้เห็นชัดเจน กฎข้อที่ 2 ทำให้น่าดึงดูดใจ กฎข้อที่ 3 ทำให้เป็นเรื่องง่าย กฎข้อที่ 4 ทำให้น่าพึงพอใจ แนวคิดเหล่านี้ใช้หลักการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยามาสังเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่แนวปฏิบัติให้ได้ผลจริง ทำให้ผู้ปฏิบัติตามสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยให้ดีขึ้นไปอีก

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=448084

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021