แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม : ลำปาง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ. (2562). แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม : ลำปางเซรามิกซิตี้.                  มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.


(HD75.8 ม625 2562)
 

      ลำปางเป็นเมืองโบราณที่สำคัญเมืองหนึ่งในล้านนา ที่ยัคงงรักษาความเป็นเมืองโบราณไว้ได้ค่อนข้างมาก ยังเหลือสภาพของคูเมือง กำแพงเมือง มีวัดที่มีสถาปัตยกรรมพม่าที่งดงาม และที่สำคัญจังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตเซรามิกที่มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ประมาณร้อยละ 35 ของโรงงานเซรามิกทั้งประเทศ ลำปางจึงนับเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการก้าวไปเป็น เมืองเซรามิก (Ceramic city) ถือได้ว่าลำปางเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเมือง
เซรามิก ท่องเที่ยวเมืองลำปางจะได้สัมผัสเมืองเก่า วัดวาอาราม ที่สำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=447554

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021