100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วิญญู  วานิชศิริโรจน์, และศักดา  ประสานไทย. (2561). 100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน.                             กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


(TH4817 62 2561)


   “100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน” นำสนอเป็นข้อคำถามพร้อมคำตอบเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาบ้านพักอาศัย เหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคาร หรือกำลังจะสร้างบ้าน กำลังสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่บ้านอยู่แล้ว สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแล ปรับปรุงบ้าน และตรวจสอบการทำงานของช่างได้ถูกต้อง

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=433787

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020