ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. (2560). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.


(HG4026 ศ73 2560)

  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการทดสอบความรู้ พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุนของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ โดยผู้ที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบในองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=423781

   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020