หลากวิถี สู่ สุขภาวะ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อภิญญา ตันทวีวงศ์. (2554). หลากวิถี สู่ สุขภาวะ.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


(RA595 ห46 2554)


   
  หนังสือเล่มนี้ ได้เลือกสรรผลงานวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจจำนวนหนึ่ง ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวบรวมไว้มาเก็บสาระสำคัญ เป็นงานวิจัยที่ให้ความสนใจต่อการแสวงหาวิถีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “สุขภาวะ” ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ในหลากหลายมิติ โดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัวไปสู่โรงเรียน ชุมชน และสังคม รวมถึงการจัดการความรู้ และสุขภาวะในระดับสังคมและเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในระดับโลกด้วย

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=360083

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020