คัมภีร์ชนะทุกโรค

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เกรเกอร์, ไมเคิล. (2560). คัมภีร์ชนะทุกโรค.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์เฮลท์.


 (RA776.95 ก74 2560)

     "How Not to Die" คัมภีร์ชนะทุกโรค หากไม่อยากตาย เพราะเจ็บป่วยด้วยโรคภัย การกินอาหารเพื่อยืดเวลาให้ชีวิตยาวนานขึ้นเป็นเรื่องสำคัญ หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่เกิด 15 โรคร้าย มีการบอก Serving Size, Daily Recommendation เป็นต้น เช่น อาหารต้องกินวันละปริมาณเท่าไหร่ กินกี่ครั้ง มีอะไรบ้างในอาหารจำพวกนั้น ๆ หรือถ้าเป็นการออกกำลังกายก็จะแนะว่าต้องออกกำลังกายแบบไหน บ่อยแค่ไหน มีอะไรบ้าง? เมื่อคุณรู้วว่า อาหารชนิดใดที่ควรกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใดที่ควรเปลี่ยน เพื่อป้องกันโรคและเปลี่ยนแปลงยีนของเราให้เรามีชีวิตทีแข็งแรงขึ้นและยืนยาวขึ้น

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=441665

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020