ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอิทรอนิกส์ (e-bidding)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  ประกาศ...สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอิทรอนิกส์ (e-bidding)

>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th