ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้น วิทยาการข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้น วิทยาการข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ  จ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้น วิทยาการข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน   ของ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ตามรายละเอียดที่แนบ"
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th