ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 


อ่านรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก :  คลิก

ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017