ไม่ต้องมาถึงหอสมุด ก็อ่านหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนได้ทุกที่ ทุกเวลา!! จาก "ฐานข้อมูล Business Source Complete"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ลำดับที่ Magazine Title URL From BSC Publisher URL
1 TIME Magazine http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=TIM&site=ehost-live http://time.com/
2 Trends Magazine http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=84NP&site=ehost-live http://www.trends-magazine.com/
3 BusinessWeek http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=BWK&site=ehost-live http://www.businessweek.com/
4 harvard business review http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=HBR&site=ehost-live https://hbr.org
5 eWeek http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=9HE&site=ehost-live http://www.eweek.com/
6 Executive Intelligence Review http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=46FO&site=ehost-live http://www.larouchepub.com/
7 Fortune http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=FOR&site=ehost-live http://fortune.com/
8 Fortune.com http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=B60K&site=ehost-live https://www.meredith.com/
9 Industrial Heating http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=IDH&site=ehost-live http://www.bnpmedia.com
10 MacWeek http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=MWR&site=ehost-live https://www.macworld.com/

วิธีการสืบค้น Magazine from Business Source Complete

  1. เข้าใช้งานฐานข้อมูล Business Source Complete จากเว็บไซต์ห้องสมุด clib.psu.ac.th >> คลิกเมนู E-resources >> เลือก Business Source Complete
  2. คลิกเมนู Publications 

  3. ใส่คำค้น (Keyword) หรือชื่อนิตยสารที่ต้องการ
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม Browse
  5. คลิกเลือกนิตยสารที่ต้องการ

  6. เลือก ปีที่ หรือฉบับที่ ที่ต้องการ
  7. หรือคลิก URL เพื่อไปยังเว็บไซต์ของนิตยสารได้ที่ Publication URL


      จัดทำโดย รตานา ยามาเจริญ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020