คุณอยาก "อ่านข่าวย้อนหลัง" ที่ "ดี" และ "มีคุณภาพ" มั๊ย? ลองนี้สิ Matichon E-library

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 Matichon E-library คือ ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 17 ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์

ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับจัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่

แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง มีเจ้าหน้าที่ให้สืบค้น (Keyword)

ตามหลักบรรณารักษศาสตร์ ช่วยให้ท่านสืบค้นหาข่าวเก่าๆ ได้ง่ายสะดวกสบาย

 

เข้าใช้งาน คลิก http://www.matichonelibrary.com/Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017