หอสมุดฯ มีบริการสารสนเทศ "เรื่องเด่น (Collection Highlight)" มาแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ !!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Collection Highlight เป็นการรวบรวมเรื่องเด่น ๆ หรือ
เรื่องที่น่าสนใจในช่วงนั้น ๆ
โดยชี้แหล่งหนังสือ บทความวารสาร และสื่อโสตทัศน์
ที่จัดเก็บในห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาเรื่องเฉพาะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

   
ต้องการดูคลิก Collection Highlight


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017