ม.อ. เปิดป้ายความร่วมมือ Duxiu (ตู๋ซิ่ว) Study Reading Experience Center ณ the Forest@KYL ชั้น 1 สำนักทรัพยากรการเรียนรูู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ม.อ. เปิดป้ายความร่วมมือ Duxiu (ตู๋ซิ่ว) Study Reading Experience Center  ณ  the Forest@KYL ชั้น 1 สำนักทรัพยากรการเรียนรูู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

วันนี้ (25 มิ.ย.67) เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา คณะจากมหาวิทยาลัยครู Guangxi และสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยครูกว่างซี และสถาบันขงจื๊อ ในโอกาสที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดป้ายความร่วมมือ Duxiu (ตู๋ซิ่ว) Study Reading Experience Center  ณ the Forest@KYL ชั้น 1 สำนักทรัพยากรการเรียนรูู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

ก่อนพิธีการเปิดป้าย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ Duxiu (ตู๋ซิ่ว) Study Reading Experience Center  ในครั้งนี้ต่อแขกทุกท่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านอู๋ ตงเหมยและแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานพิธีเปิดป้ายในครั้งนี้  

ท่านกงสุลจีน อู๋ ตงเหมย  กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา กล่าวขอบคุณในความร่วมมือและหวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมการแสดงชุดรำอวยพรอ่อนหวานจากนักศึกษาก่อนพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ และได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกในการเปิดป้ายความร่วมมือในครั้งนี้อีกด้วย 
ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำแขกทั้งหมดชมนิทรรศการและกิจกรรมกับสถาบันขงจื๊อ 

ห้อง The Forest ในโครงการความร่วมมือ Duxiu (ตู๋ซิ่ว) Study Reading Experience Center ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ 19 มกราคม 2567 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยครูกว่างซี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะด้วยตนเอง ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยภายในห้องได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือพื้นที่สาธารณะ และห้องส่วนตัวเพื่อใช้ในการประชุมหรือทำงานเฉพาะกลุ่ม โดยห้อง the Forest Room นี้ เปิดทำการ 24 ชั่วโมง และตั้งแต่เปิดทำการมา มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากกว่า 6000 คน 

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน