6 ฐานข้อมูลที่หอสมุดคุณหญิงหลงฯ บอกรับ "ชาว ม.อ. ใช้งานได้ฟรี"

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
 


1.Cambridge 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของ Cambridge University Press หรือ Cambridge Journals Online (CJO) มากกว่า 380 ชื่อ มากกว่า 1,000,000 บทความ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Cambridge Books Online มากกว่า 300,000 รายชื่อ ผู้ใช้บริการสามารถอ่านบทความรวมทั้งสามารถตีพิมพ์บทความได้ทุกสาขาวิชา

เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.cambridge.org/core

2.Web of Science 

คือ ฐานข้อมูลอ้างอิง Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้งอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ

เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.webofscience.com

3.Journal Citation Report 

เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดของคุณภาพวารสารที่ได้จากการวิเคราะห์การอ้างอิงทุกสาขาวิฃา ประกอบด้วย ค่า Journal Impact Factor, การจัดอันดับวารสารในสาขาวิชาต่าง ๆ

เข้าใช้งานได้ที่ : https://jcr.clarivate.com

4.Scifinder-N

เป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมี ประกอบด้วยบรรณารุกรมและสาระสังเขปของวรรณกรรมทางด้านเคมี สามารถสืบค้นจากชื่อสารเคมี และสูตรโครงสร้างทางเคมีได้

เข้าใช้งานได้ที่ :  https://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/restrict/webversion/

5.Scopus 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์ ที่จัดทำวารสาร peer reviewed จำนวนมากกว่า 15,000 ชื่อ รายงานการประชุมทางวิชาการ และ Open Access Journals ทั้งจากอเมริกายุโรป และเอเชีย

เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.scopus.com

6.Gale Ebook (เป็นฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอกรับจำนวน 24 ชื่อ) สามารถเข้าใช้ได้ในเมนู E-Books

เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.galepages.com/thpsu


***เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยหรือเข้าผ่าน VPN***

#PSULIB #KYLLIB #PSULibrary #Database 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน