ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th