ขอเชิญ...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.อ. ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Oxford Law Online

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  📣หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ขอเชิญ...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.อ. ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Oxford Law Online 🗯 

ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals,บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries

ประกอบด้วย
1. Oxford Reports on International Law (ORIL)
รายงานเกี่ยวกับคดีมากกว่า 5,500 คดี ของกฎหมาย มหาชนระหว่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลศาล
ของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก อาทิ แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป และโอเชียเนีย
โดยครอบคลุมเนื้อหากฎหมายสิทธิมนุษยชน อาชญากรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา
ทางทะเล สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ

✅ทดลองใช้งานได้ที่ : http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

2.Oxford Competition Law (OCL)
ฐานข้อมูลเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ และตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันและการตลาดจากกลุ่มประเทศสมาชิกจากสหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆ ที่มี
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยงน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบจาก Oxford University Press แล้ว

ทดลองใช้งานได้ที่ : http://oxcat.ouplaw.com/

3. Oxford Constitutions of the World (OCW)
ฐานข้อมูลด้านเอกสาร รายงาน ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ประวัติและการแก้ไขของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจากทั่วโลกทั้งระดับประเทศและระดับรัฐ

ทดลองใช้งานได้ที่ : http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW

4. Oxford Legal Research Library (OLRL)
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
Financial and Banking Law
✅ทดลองใช้งานได้ที่ : http://olrl.ouplaw.com/home/FBL

International Commercial Arbitration
ทดลองใช้งานได้ที่ : http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA

International Commercial Law
ทดลองใช้งานได้ที่ : http://olrl.ouplaw.com/home/ICML

Private International Law
ทดลองใช้งานได้ที่ : http://olrl.ouplaw.com/home/PRIL


5. Investment Claims (IC)
ฐานข้อมูลเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียด
และสนธิสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ

ทดลองใช้งานได้ที่ : http://oxia.ouplaw.com/home/IC


📍ร่วมทดลองใช้ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2565

📝✅ ทดลองแล้วสามารถ Feedback ได้ที่ : kyl.psu.th/BUse-zQv7
💻ใช้งานภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยหรือเข้าผ่าน VPN


#PSU #PSULIB #PSULibrary #KYLLIB #OxfordLawOnline #TrialDatabase
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th