ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

✅เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
1. สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดการใช้งาน
2. ล้างมือก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้ง
3. วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการเข้าใช้งาน
4. เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร
5. นั่งโต๊ะได้ 1 - 2 ท่าน/โต๊ะ
หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียล ขอสงวนสิทธิ์เข้าใช้บริการและขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th