ประกาศ... ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 9 ฐาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th