ชาวสำนักฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ได้รับพระราชทาน "รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 


ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน

"รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม ตามผลการพิจารณารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔


----
Line ID : @clibpsu
Website : clib.psu.ac.th
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th