ขอชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การเขียนและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของสำนักพิมพ์ Springer Nature”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021