บริการส่งไปรษณีย์เท่านั้น !! หอสมุดให้บริการ "Book Delivery Service" แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. และสมาชิกประเภทยืมได้ในช่วงเรียนออนไลน์และ WFH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

บริการส่งหนังสือถึงคณะ (Book Delivery Service) ให้บริการส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น 
ในช่วงที่หอสมุดปิดบริการพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความเสี่ยงสูง การให้บริการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงสมาชิกประเภทยืมได้ จึงให้บริการ “Book Delivery Service” ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ และส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

ใช้บริการได้ที่ : kyl.psu.th/R1Z1p5Ex6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0 7428 2354 หรือช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020