ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ม.อ. ร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กับสำนักพิมพ์ Elsevier

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
    
  • “Research Workflow & Targeting Journals to Publish Manuscripts”

รายละเอียด
- แนะนำขั้นตอนการทำวิจัย ฐานข้อมูล 
- เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำวิจัย 
- การใช้งานฐานข้อมูล Scopus, ScienceDirect, Mendeley
- หลักการเลือกวารสารเพื่อให้เหมาะกับบทความที่เราจะส่งตีพิมพ์ 
- การอ่านค่าชี้วัดระดับวารสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรทราบก่อนส่งบทความตีพิมพ์ (Scopus, ScienceDirect)


ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ลงทะเบียน : kyl.psu.th/YdEG8Yo7P


  • “SDG for Research”

รายละเอียด
- การวิเคราะห์แนวโน้มงานวิจัยผ่านแง่มุมต่าง ๆ เช่นการดูผลงานที่เกี่ยวข้องกับ SDG หรือการดูงานวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับนวัตกรรม (Scopus, ScienceDirect)


ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ลงทะเบียน : kyl.psu.th/z9yyQLLwO

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020