แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Mendeley & MIE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

จัดแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Mendeley & MIE 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 3 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์   
  
  
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th