Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลให้นักศึกษา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
บริการจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

การอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุด 
ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำวิจัย

 และเพื่อพัฒนาการไปสู่การส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาด้วยตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

โดยบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานบริการเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017