Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพาราไทย - จีน เยี่ยมชมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักฯ แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพาราไทย - จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


การมาเยี่ยมชมสำนักฯ ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพาราไทย - จีน ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์แห่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นแก่นักศึกษาในอนาคตต่อไป


สำนักฯ จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
 
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017