Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

อบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

อบรมการให้ความรู้เรื่อง การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

แก่ ครูและนักเรียน โรงเรียนรัตนพลวิทยา

ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา


การอบรมในครั้งนี้ มีบรรณรักษ์ ให้คำแนะนำและคอยชี้แนะอย่างใกล้ชิด


เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง


สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้มอบตำราเรียนที่เป็นประโยชน์

เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียน


 
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017