นักศึกษาจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เข้าเยี่ยมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
นักศึกษาจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เข้าเยี่ยมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นักศึกษาจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่างเวลา 14.00-14.30 น. โดยมีคุณปัณดารีย์ สุนทรวราภาส หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมนำชมสำนักฯ ในครั้งนี้
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th